Kontrola
Wydań i Przyjęć

Kompletne rozwiązanie do kontroli kompletacji towarów przed wysyłką do klienta. Zawiera m.in. kontrolę Serii, Dat Ważności, Numerów seryjnych, jest zintegrowany z systemem Monitoringu Video IP.
Wykorzystuje kody kreskowe 1D i 2D, potrafi je odczytać i zinterpretować.

Wdrożenie tego rozwiązania gwarantuje znaczące
obniżenie poziomu REKLAMACJI

Przykładowe ekrany aplikacji

Opis systemu

System jest innowacyjnym rozwiązaniem łączącym obraz video wysokiej rozdzielczości ze zdarzeniami procesów logistycznych i produkcyjnych.

Cele biznesowe

Jak to działa

W procesach przyjęcia, wydania, kontroli, pakowania, etc każda operacja jest wiązana z aktualnie rejestrowanym obrazem z kamer. Operacje polegają na skanowaniu kodów kreskowych towarów lub i dokumentów. Do rejestrowanego obrazu, po każdorazowym skanie są wkompilowywane dane z systemu np. dane kontrahenta, dane o zeskanowanym towarze. System może działać w trybie kontroli lub rejestrowania. W trybie kontroli program dodatkowo nadzoruje ilości w kontekście dokumentów źródłowych np. WZ. W trybie rejestrowania program rejestruje zdarzenia i wiążąc je z obrazem z kamer.
Szczególną wage przyłożyliśmy do odczytu kodów kreskowych 1D i 2D. System potrafi odczytać i zinterpretować wszystkie typy kodów kreskowy używanych w Logistyce. Potrafi odczytywać Serie, Daty ważności, Numery seryjne oraz Ilości w opakowaniach zbiorczych.
Ze względu na istotną rolę kodów kreskowych, zalecamy używanie programu z przemysłowymi czytnikami kodów kreskowych np. firmy ZEBRA.

Co z tego wynika

Transparentność biznesu

System umożliwia przygotowanie materiału video i udostępnienie go wybranym kontrahentom na własnej platformie hosingowej. Filmy są strumieniowane do kontrahenta za pośrednictwem Internetu i dostępne przez przeglądarkę internetową. Dostęp kontrahenta do obrazu może być ograniczony czasowo.

Technikalia

System może pracować w środowisku Windows lub Linux, wykorzystuje darmowy serwer Tomcat oraz darmową bazę danych PostgreSQL. Aplikacja kliencka jest aplikacją Windows opracowaną w technologii C# .Net. Architektura systemu umożliwia rozłożenie obciążenia na wiele serwerów w strukturach wielooddziałowych. System zapewnia centralne administrowanie w strukturach wieloodziałowych.