Mobilny Magazyn

Zestaw aplikacji dla systemu ANDROID wspierających pracę pracowników magazynu w procesach ZATOWAROWANIA i KOMPLETACJI.
Programy współpracują z dowolnym system WMS, GM, ERP.

Wdrożenie tego rozwiązania zwiększy wydajność magazynów, tym samym obniżając koszty

Przykładowe ekrany aplikacji

Opis programów

Optymalizacja ścieżki realizacji

Aplikacje mobilne wspierają pracę magazynierów m.in. w zakresie optymalizacji trasy zatowarowania i kompletacji.
Innowacyjnym elementem jest możliwość pobierania wielu dokumentów do realizacji przez pracownika magazynu.
Po pobraniu dokumentów, algorytm łączy takie same towary i lokalizacje wyznaczając trasę realizacji.
Opisany proces ma zastosowanie dla WYDAŃ i PRZYJĘĆ.

Zatowarowanie

Innym procesem jest wsparcie dla ZATOWAROWANIA.
W ramach procesu pracownik magazynu planuje zatowarowanie dla swojej strefy lokalizacyjnej. Planowanie odbywa się poprzez skanowanie kodów kreskowych lokalizacji lub towarów. W ramach tych czynności powstaje lista zaplanowanych lokalizacji do zatowarowania.
Na podstawie tej listy pracownik pobiera towar z lokalizacji zapasu, a nastepnie zanosi ją do lokalizacji kompletacyjnych. Zatowarowanie lokalizacji potwierdza skanem kodu kreskowego lokalizacji.

Kody kreskowe

Szczególną wage przyłożyliśmy do odczytu kodów kreskowych 1D i 2D. System potrafi odczytać i zinterpretować wszystkie typy kodów kreskowy używanych w Logistyce. Potrafi odczytywać Serie, Daty ważności, Numery seryjne oraz Ilości w opakowaniach zbiorczych.
Jeśli kody kreskowe są niemożliwe do odczytu programy są wyposażone w mechanizmy ręcznego wyszukiwania danych.
Ze względu na istotną rolę kodów kreskowych, zalecamy używanie programów na przemysłowych terminalach mobilnych np. firmy ZEBRA.

Integracja z systemem Klienta

Każdy z programów wymienia dane z systemem nadrzędnym w czasie rzeczywistym, pobierając i oddając dane do niego.
Wymiana danych odbywa się za pośrednictwem Web Service opartego na darmowycm serwerze Tomcat.
Aplikacje nadzorują pracę współbieżną wielu pracowników wykorzystując darmową bazę danych PostgreSQL.
Część serwerowa i baza danych może pracować pod kontrolą systemu Windows lub Linux.

System może współpracować z każdym system WMS, GM, ERP, a integracja jest bardzo łatwa i szybka.
Możemy dowolnie dostosować i rozbudować system do wymagań Klienta.