Palety i Opakowania

Kompletne rozwiązanie do ewidencji i rozliczania palet i opakowań.
Zostało opracowane na bazie wieloletnich doświadczeń u największych dostawców farmaceutycznych w Polsce.

Wdrożenie tego programu gwarantuje wyeliminowanie nieuczciwych praktyk związanych z PALETAMI

Przykładowe ekrany aplikacji

Opis aplikacji

Aplikacja umożliwia prowadzenie kompletnej gospodarki paletami oraz opakowaniami zwrotnymi. Gospodarkę można prowadzić w ramach pojedyńczej lokalizacji lub jako organizacja wielooddziałowa i wielomagazynowa.

Oprogramowanie umożliwia prowadzenie dowolnej ilości rodzajów palet i opakowań. Każdy rodzaj palety i opakowania posiada dedykowaną kartotekę. Kartoteki są wspólne dla całej firmy co gwarantuje jednorodność danych w całej organizacji.

Stany magazynowe mogą byc prowadzone w ramach dowolnej ilości magazynów powiązanych z oddziałami. Są one widoczne w różnych układach i różnej skali agregacji danych np:

Każdy podmiot posiada kartotekę rozliczeniową z aktualnym saldem rozliczeń oraz historię transakcji.
Program umożliwia rozliczenia pomiędzy :

Ewidencje prowadzi się w oparciu o dokumenty.
Program umożliwia tworzenie dowolnych typów dokumentów, które przypisane są do różnych procesów lub zdarzeń.
Dla przykładu wydanie WZ może być realizowane za pomocą :

Program zawiera moduł rozliczania wartościowego kierowców i kontrahentów. Rozliczenia są realizowane na bazie cenników, które mogą być wspólne lub indywidualne dla każdgo kierowcy i kontrahenta. Rozliczenia są ewidencjonowane na dedykowanych dokuemntach obciążeniowych.

Program może być zintegrowany z dowolnym systemem ERP i Transportowym działającym u Klienta. W razie potrzeby dostosujemy funkcjonalności programu do indywidualnych potrzeb Klienta.

Program działa w oparciu o centralną bazę danych Microsoft SQL Server w wersji Standard oraz darmową Express. Architektura programu umożliwia równoległy dostęp do danych wielu użytkownikom. Aplikacja kliencka jest aplikacją Windows opracowaną w technologii C# .Net.